Szanowny Kliencie,
Od 25 maja 2018 r. będą stosowane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.
Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności
prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie
jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i
przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.
Także w Art-Trade Marlena Fluder dostosowaliśmy się do Rozporządzenia, dlatego dokonaliśmy
niezbędnych zmian organizacyjnych oraz powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który będzie
służył Państwu pomocą we wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w naszej
firmie.
1. Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych jest Art-trade Marlena Fluder z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
przy ulicy Orzechowej 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Kontakt z administratorem jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby
administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może
się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Art-Trade
Marlena Fluder, ul. Orzechowa 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia
tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Kontrahenta,
realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z
przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych
pomiędzy Kontrahentem bądź osoby działającej w imieniu Kontrahenta i Spółką w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej,
tworzeń zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
weryfikacji wiarygodności płatniczej,
wsparcia obsługi,
odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez firmę.
wykonania usługi.
3. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:
przedawnienia roszczeń
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.
4. Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności, agencjom marketingowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych
żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes firmy
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania;
wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem,
zachowują ważność;
przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy. Firna
przekaże te dane na odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego;
wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Zapewniamy, że Państwa dane osobowe, które nam powierzacie przechowujemy w bezpieczny sposób i
wykorzystujemy je wyłącznie w celach lepszego dopasowania oferty do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Z poważaniem